Analiza WŁOSÓW

To badanie jest dla Ciebie!

Co to jest?

Kompleksowa analiza pierwiastkowa włosów jest testem analitycznym, który określa poziomy pierwiastków śladowych (zwanych potocznie mikro i makroelementami) we włosach.

Kompleksowa analiza pierwiastkowa włosa to bezinwazyjna metoda diagnostyczna polecana wszystkim mającym problemy zdrowotne a zwłaszcza dzieciom

Wykonujemy badania dzieciom już od 6 tygodnia życia

Właściwie zinterpretowane wyniki takiej analizy dostarczają informacji przede wszystkim o zaburzeniach równowagi biopierwiastków, ich niedoborach i nadmiarach oraz o obecności metali toksycznych i ich wpływie na organizm. Pomagają określić stan zdrowia i stopień odżywienia ustroju.

Ponieważ zachodzi bliska zależność między poziomami pierwiastków we włosach i narządach wewnętrznych włosy są „dokumentacją” stanu wewnętrznego organizmu.

Na czym polega?

Ponieważ pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami występującymi w naszym organizmie zachodzą zarówno oddziaływania synergistyczne jak i antagonistyczne mające bezpośredni wpływ na metabolizm istotne jest określenie wzajemnych proporcji międzypierwiastkowych. Są one niejednokrotnie ważniejsze w ocenie stanu zdrowia niż poziomy poszczególnych pierwiastków. Wiele chorób jest bowiem wynikiem zaburzenia równowagi metabolicznej ustroju.

Aby ocenić stopień zaburzenia równowagi metabolicznej a tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu chorób czy zaburzeń należy określić poziomy pierwiastków śladowych oraz ich wzajemne relacje w organiźmie – takim badaniem jest kompleksowa analiza pierwiastkowa włosów.

OZNACZAMY NASTEPUJĄCE PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, P, Fe, Mn, Cr, Se, Co, Mo, S, Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, Tl, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr.

OZNACZAMY NASTEPUJĄCE PIERWIASTKI TOKSYCZNE:

U, As, Be, Hg, Cd, Pb, Al.

Kiedy wykonać?

Kompleksową analizę pierwiastkową włosów stosuje się przede wszystkim w:

KTO MOŻE WYKONAĆ?

Praktycznie każdy! Badamy także dzieci, już od 6 tygodnia życia. Szczególnie polecamy badania osobom:

Zalety metody

łatwa dostępność

włosy odzwierciedlają skład wewnętrzny naszego organizmu

Efektywność

stężenie pierwiastków we włosach jest wyższe niż w innych tkankach

Bezpieczeństwo

analiza włosów jest metodą nieinwazyjną co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci

Stabilność Próbki

dzięki specyficznej budowie włosa, jego skład chemiczny nie ulega zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych dzięki czemu można je przechowywać i transportować bez ryzyka utraty „informacji” w nich zawartych

Długookresowa analiza stanu organizmu

W przeciwieństwie do krwi włosy są mniej wrażliwe na mechanizmy homeostatyczne, które szybko oddziałują na zmiany poziomów pierwiastków. Krew ze względu na swoje funkcje regulacyjne charakteryzuje się szybkimi zmianami stężenia poszczególnych pierwiastków. Poziomy pierwiastków we krwi mogą zależeć np. od stosowanej diety. Dlatego długookresowe zmiany stanu biochemicznego naszego organizmu są łatwiej wykrywane we włosach.

Włosy są najlepszym materiałem pozwalającym określić długookresowe zmiany stanu naszego organizmu, a analiza włosa jest jedyną metodą pozwalającą ocenić szkodliwy, długookresowy wpływ wysokich stężeń metali toksycznych na organizm oraz stopień i tempo ich usuwania.

JAK WYKONAĆ BADANIE?

Możesz to zrobić na dwa sposoby – zdalnie oraz osobiście w naszym biurze.

1

Kup badanie Analiza włosa wybierając interesujący Cię wariant

2

Jeśli chcesz sam pobrać próbkę, przygotuj włosy do badania

2

Pobierz próbkę lub przyjdź na umówione wcześniej pobranie z odpowiednio przygotowanymi włosami

Przygotowanie włosów do badania

Preferowanym miejscem poboru włosów jest głowa. Włosy z okolicy łonowej lub pachowej są zalecane tylko dla potwierdzenia podwyższonych poziomów metali toksycznych uzyskanych na podstawie analizy włosów pobranych z głowy.

Jak pobrać próbkę?

Odpowiednio przygotowane włosy wycinaj małymi porcjami z kilku miejsc części potylicznej głowy (część potyliczna = tył głowy). Staraj się wycinać włosy tak blisko skóry jak to tylko możliwe. Długość wyciętych włosów nie powinna przekraczać 4 cm, ale do analizy nadają się również odcinki krótsze. Zachowaj część najbliższą skóry głowy odcinając nadmiar (powyżej 4 cm.). Ten właśnie wycinek odzwierciedla metabolizm jaki miał miejsce w ostatnim okresie.

Aby otrzymać wymaganą do analizy wagę próby (ok. 150mg.) musisz uzbierać nie więcej niż łyżkę stołową włosów.

3

Wydrukuj i wypełnij formularz i wyślij do nas wraz z pobraną próbką włosów.

Masz pytania lub Chcesz umówić wizytę?

Zadzwoń:
22 879 81 62     22 879 73 77     693 693 153

Shopping cart

0

No products in the cart.

Continue Shopping